دیدار بخشدار محترم کرون  جناب آقای ابراهیمی ومدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره ودهیار میراباد اقای کریمی با مدیر کل دفتر برنامه ریزی دهیاریها وشهرداریهای کل کشور  چناب آقای زیارتی درخصوص معرفی پتانسیل های بخش کرون وایجاد زمینه درامد های پایدار وجلب نظر مدیر کل جهت توسعه معدن شن وماسه کرون وهماهنگی جهت حضور مدیر کل دربخش کرون