دیدار بخشدار محترم کرون ومدیر عامل شرکت آقای مظاهری ودهیار میراباد اقای کریمی با مدیر کل دفتر برنامه ریزی دهیاریها وشهرداریهای کل کشور  درخصوص معرفی پتانسیل های بخش کرون وایجاد زمینه درامد های پایدار وجلب نظر مدیر کل جهت توسعه معدن شن وماسه کرون وهماهنگی جهت حضور مدیر کل دربخش کرون